Došlo k 2 chybám

  1. Chýbajúce ID kategórie
  2. Category not found